Grinzi

Grinzile prefabricate din beton precomprimat cu clasa betonului minim C 30/37 se pot executa cu secţiunea maximă de 80 x 220 cm. Lungimea grinzilor variază în funcţie de necesităţi şi posibilităţi de transport.

Rezistenţa la foc este de până la 90 minute. Muchiile grinzilor sunt teşite.

Secţiunea poate fi dreptunghiulară, I sau T.