Separatoare

Separatoarele de ulei se utilizează la:

  • benzinării
  • parcări auto
  • sevice-uri auto
  • spălătorii auto
  • întreprinderi industriale, unde apa pluvială de pe pavaj este poluată cu hidrocarburi

Separatoarele de uleiuri minerale (hidrocarburi) din seria „Euro Sedirat EN(r)” se produc pe baza prescripţiilor de dimensionare respectiv de construcţie a standardului UE – EN 858.

Fiecare rezervor compact din beton armat, înainte de livrare, se verifică din punct de vedere al impermeabilităţii, i se dă un număr de identificare şi verificare şi se înregistrează.

Tot procesul de producţie este verificat conform cerinţelor de calitate ISO 9001. Toate produsele se verifică conform standardelor UE, se înregistrează şi sunt urmărite de un institut agrementat de stat.

Flash is required!

Separatoarele de uleiuri minerale (hidrocarburi) din seria „Euro Sedirat EN(r)” se produc în varianta monobazin, adică receptorul de nămol, separatorul gravitaţional şi cel de coalescenţă sunt integrate într-un singur bazin compact. La cerere sau la cele de debit mare se poate livra cu receptorul de nămol separat.

Posibilitatea de prelevare de probe la „evacuare” există la toate tipurile de separatoare de unde se pot lua probe reprezentative de apă curăţată.

Funcţionarea receptorului de nămol şi a separatorului gravitaţional:
Receptorul de nămol şi separatorul gravitaţional formează o unitate în care separatorul gravitaţional este poziţionat deasupra receptorului de nămol. Apa contaminată cu ulei ajunge prin închizătorul Mono al admisiei în separatorul gravitaţional. Datorită formei speciale a închizătorului apa se scurge sub nivelul apei din separatorul gravitaţional. Aici se separă materiile de sedimentare, care se depun pe fundul receptorului de nămol, de cele plutitoare (lichide uşoare sub formă de stropi) care urcă la suprafaţa apei.Când se atinge capacitatea maximă de depozitare a uleiului, închizătorul automat închide admisia.

Funcţionarea separatorului de uleiuri minerale – separator de coalescenţă:
Apa precurăţată în faza de sedimentare ajunge peste plăcile de coalescenţă în separatorul de coalescenţă. Aici apa parcurge separatorul de jos în sus şi particulele de ulei, neseparate în faza anterioară, se separă prin efectul de coalescenţă şi se ridică la suprafaţa apei.

Apa curăţată se evacuează, cu posibilitatea prelevării de probe, în canal sau emisar.