Cămine

Caracteristicile principale ale elementelor pentru cămine:

Materialul folosit pentru elementele de cămin este un beton C35/45. Între radier şi inele precum şi între inelele componente, rostul poate fi etanşat cu garnituri de cauciuc. La asamblare se foloseşte material lubrifiant (săpun lichid).

Radierul căminului se confecţionează în conformitate cu solicitarea beneficiarului, cu pantă, racorduri, ramificaţii etc. În perete se pot monta din fabrică piesele înglobate ce pot fi racordate la orice tip de tubulatură. Inelele şi racordurile se pot comanda cu sau fără trepte.

Instructiuni de montaj profesional (Partea 1)

Instructiuni de montaj profesional (Partea 2)